IT ADMINISTRATOR

 


Suntem in cautarea unui IT Administrator care sa se alature clientului nostru, care

produce vitrine frigorifice in Timisoara. 

Responsabilitati: 

- Achiziționează si instalează echipamentele si sistemele informatice si de

telecomunicații din firma si oferă suport pentru întreținerea si utilizarea

optima a acestora;

- Identifica noile cerințe ale sistemului informatic, stabilește un management al

proiectelor disciplinat pentru noile sisteme instalate, inclusiv managementul

furnizorilor, utilizatorilor si consultanților, daca este cazul;

- Aplica standardele IT la toate nivelurile, inclusiv standardele privind

echipamentele hardware si aplicațiile software la calculatoare, precum si

necesitățile de achiziție, protocoalele de rețea, drepturile de autor si protejarea

antivirus;

- Asigura integrarea la toate nivelurile a sistemului informatic, efectuează

evaluări periodice ale acestuia si este direct responsabil de sistemele

informatice din zona desemnata;

- Gestionează sistemul de telecomunicații fixe si mobile;

- Asista toate funcțiunile sa-si îmbunătățească eficienta prin implementarea de

noi soluții software/hardware, conform directivelor sediului central,

îmbunătățește sistemul hardware si asigura training si suport utilizatorilor

(aplicațiile office, gestionarea datelor, sistemul de bare, sistemul ERP, etc);

- Efectuarea tuturor operațiunilor necesare întocmirii corecte si furnizării la

timp a diverselor rapoarte solicitate de superiorul direct, Directorul Economic

si Directorul General;

- Implicarea activa in setarea/implementarea sistemelor informatice si a

fluxurilor de documente si informații, in diversele proiecte sau activități

alocate de superiorul direct si/sau Directorul Economic;

- Este obligat sa asigure integritatea si buna utilizarea a mijloacelor tehnice

puse la dispoziția sa si care sunt proprietatea companiei ori sunt deținute cu

orice titlu de companie;

- Participarea la programul „ON CALL” ;

- Asigura confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor la care are acces,

obligatia de confidentialitate fiind mentinuta si dupa incetarea raporturilor de

munca ale salariatului; salariatul are obligatia ca, pe toata perioada existentei

raporturilor de munca, precum si dupa incetarea acestora, sa nu transmita

sub orice forma altei persoane fizice sau juridice informatiile confidentiale

dobandite pe parcursul activitatii profesionale in cadrul companiei Frigoglass;

Experienta: 

- Minimum 3 ani experienta de lucru intr-o pozitie similara intr-o companie

multinationala de productie; 

- Cunoașterea sistemului de bare code  (imprimante și scanere mobile)”;

- Cunoașterea sistemului Linux reprezinra un avantaj;

- Studii superioare tehnice;

- Limba engleza nivel avansat;

- Operare PC: Microsoft Office;

Contact:

mobile: +40722106884

phone: +40747411595

e-mail: cora.petrica@prohuman.ro