Tehnician teste climatice

Angajator : Manpower

Oferta : 
- salariul de incadrare 2100 
- tichete de masa
- tichete de sarbatori
- transport gratuit asigurat
- spor de noapte de 25%
- program de lucru in schimburi: 12/24, 24/48
- cel de-al 13 - lea salariu
- asigurare medicala

Vechime : cu sau fara experienta

Localitate : Timisoara

Contact :
telefon : 0729800752